LK Snesmeltning

LK Snesmeltning

Evigt is- og snefrie arealer bliver virklighed med LK Snesmeltning. Systemet kan anvendes for såvel gader, fortov, arenaer, parker, parkeringspladser og indkørsler. 


Behovtilpasset drift

Systemet består af snesmeltningsrør som er tilsluttet fordelere nedlagt i jorden.


Snesmeltningssystemet omfatter udstyr til behovsstyret drift. Driften styres nemlig af følere i jorden som måler temperatur og nedbør og som derefter tilkobler snesmeltningen når den behøves.


Lang Levetid

Alle systemets komponenter er produceret i korrosionsfrit matriale, hvilket giver lang levetid og minimal vedligeholdelse.


Effektivt lavtemperatursystem

Takket være at LK Snesmeltning er et lavtemperatursystem, kan du effektivt udnytte spildvarme fra forskellige processer eller fjernevarmereturer.